Úvod

Jaké jsou hlavní aktuální závěry mého dlouholetého zájmu o pokud možno co nejvíce pečlivé, soustředěné, systematické, poctivé a obecné zkoumání? Budu-li následovat logiku celé úvahy a postupovat tak od základů směrem ke konkrétnějším bodům, pak bych nyní k popisu svého myšlení použil následující strukturu:

Existuje tendence (zvláště u mě) soustředit se na obecné a nejhlubší základy, protože ony jsou tím prvním, na čem vše stojí, což vytváří až jistou auru posvátnosti. Logické je však dávat největší důraz naopak na to nejvíce konkrétní, k čemu člověk dospěl, protože tam lze najít návod na konkrétní činnost, bez níž by vše ostatní bylo zbytečné a která určuje výslednou reálnou hodnotu celého přemýšlení.