80,000 Hours

Dosavadní zkoumání mě aktuálně dovádí k uznání organizace 80,000 Hours jako hlavní autority, podle které by racionální člověk měl řídit svou životní cestu. Respektive, pokud se příliš odlišuje od cílové skupiny, na níž jsou materiály této organizace zaměřeny, měl by se zde alespoň výrazně inspirovat. Jaká doporučení tato organizace vyzvedává?

Oblastí, na kterou se 80,000 Hours primárně soustředí, je proces výběru pozic, o které by měl člověk během své kariéry usilovat, aby co nejvíce přispěl k obecnému dobru. Zdůraznění pracovní oblasti není náhodné - právě rozhodnutí ohledně kariéry mohou mít největší pozitivní dopad, jelikož největší vliv v prakticky jakékoliv oblasti mají lidé, kteří se jí mohou věnovat na plný úvazek. Lidé jsou poměrně silně nuceni investovat do své práce více energie a času než do jakékoliv jiné činnosti.

Rozhodnutí, které nejvíce ovlivňuje, jak prospěšný člověk bude, je podle 80,000 Hours výběr oblasti, respektive problému, na který se zaměřit. Důležité je vybrat si takovou oblast, která je důležitá (ve které se hraje o hodně), ale která je ideálně zároveň i relativně zanedbaná - protože právě tam může mít jednotlivec v důsledku klesajícího mezního užitku největší vliv. Nejprve je tedy potřeba identifikovat potenciální cílové problémy či oblasti a v rámci těchto oblastí nejlépe ještě i podoblasti, které jsou taktéž zvlášť důležité a zároveň zanedbané. Krátce řečeno, v první řadě je třeba zodpovědět si otázku, na čem je nejprospěšnější pracovat. Je přitom užitečné mít zpočátku spíše seznam nejlepších nabízejících se možností, než jen možnost jedinou.

Následně je doporučeno tyto možnosti testovat, protože je dopředu obtížné odhadnout, co bude fungovat a na co je člověk vlastně nejvíce nadaný. Častou chybou je, že lidé si dopředu narýsují jednu možnost a ostatní varianty, z nichž některá by nakonec mohla být lepší, již nezvažují. Kromě experimentování je cestou, jak se vyhnout této chybě, sepsání širokého seznamu možností, které je následně vhodné vyselektovat a seřadit podle systému návodných otázek. Ve vlastních odhadech, které vstupují do hodnotícího procesu, je třeba aktivně hledat chyby. Tato metoda vytváření seznamu možností slouží i jako úvodní krok před samotným experimentováním - jelikož nelze vyzkoušet vše, tak se širší výběr nabízejících se variant musí vytvořit na základě úvahy.

Pokud člověk není schopen na problému, který identifikoval jako klíčový, pracovat přímo, měl by budovat kariérní kapitál, aby na problému mohl buď začít pracovat v budoucnu. Nebo může na jeho řešení přispívat finančně. Ještě lepší možností je pokusit se přispět k tomu, aby na problému začalo pracovat více jiných lidí, nebo nějakým způsobem pomoci těm, kteří na něm již pracují.

Užitečné je následně rovněž čerpat z obecného seznamu pravidel pro dosažení pracovního úspěchu.

Doporučení 80,000 Hours jsou postavena na racionálním zvažování důvodů a na pečlivém průzkumu dostupných co nejserióznějších a nejaktuálnějších zdrojů, což je velká devíza. Kariérní program sestavený z doporučení materiálů této organizace lze jistě dále zdokonalovat, aktuálně však zdá se nic lepšího neexistuje.

Klíčovým faktorem pozitivního vllivu je podle 80,000 Hours dobrý výběr problémové oblasti, na kterou se zaměřit.

Celkově je domnívám se racionální do velké míry souhlasit s prioritizací hlavních oblastí a cest k pozitivnímu vlivu, tak jak je zachycena na webu 80,000 Hours.

80,000 Hours aktuálně považuje za nejdůležitější soustředit se na zabezpečení dlouhodobé budoucnosti civilizace. Nejdůležitějším faktorem zde bude zdá se vývoj nových technologií, především umělé inteligence. Výchozím materiálem 80,000 Hours k tomuto tématu je úvodní článek ředitele výzkumu 80,000 Hours Roba Wiblina Positively shaping the development of artificial intelligence.

Stanovisko 80,000 Hours se pravidelně reviduje podle nejnovějšího poznání. Nejaktuálnější přehled hlavních výsledků celého dosavadního výzkumu 80,000 Hours si lze přečíst na jedné souhrnné webové stránce či v sérii článku - viz Key ideas.

Posléze je doporučeno vlastní kariéru s 80,000 Hours konzultovat osobně. K tomu je však potřeba nejprve sám dostatečně pečlivě přemýšlet o příslušných otázkách, ideálně s využitím šablony kariérního plánu od 80,000 Hours

Zde rozepisuji nejaktuálnější verzi svého vlastního plánu (která je však neúplná). Zvlášť klíčovou otázku prioritizace oblastí, které nejvíce potřebují dodatečnou práci, rozpracovávám v tomto článku.