Důležitost otázky

Nestačí vybrat si nějaké libovolné, byť třeba velmi důležité téma, a na to pak zaměřit svou pozornost. Je třeba zvážit, jaké či jakým z mnoha nabízejích se otázek je vlastně nejlepší se věnovat, a podle toho pak postupovat dále.

Nejdůležitějším tématem je dle mého soudu otázka, co má člověk dělat, přesněji řečeno pro každého vždy její individualizovaná verze: co mám dělat? Učiníme-li právě tuto otázku východiskem našeho myšlení, nemůžeme tím nic důležitého opomenout a naopak co nejpřímočařeji směřujeme k tomu nejpodstatnějšímu. Lze ji nazvat centrální praktickou otázkou a prohlásit ji za východisko našeho myšlení a jednání, za základní a nejdůležitější otázku lidského života.

Toto stanovisko jsem se pokusil podrobněji zdůvodnit. Mnoho lidí není nicméně spokojeno, když se začne argumentovat ve prospěch důležitosti centrální praktické otázky, protože chtějí nejprve detailnější vysvětlení, co je vlastně touto otázkou myšleno, jak definovat kllíčové termíny apod. Proto je vhodné připojit i úvahy týkající se významu otázky. O něco méně zásadním, byť zajímavým tématem je psychologický kontext, ve kterém si lidé centrální praktickou otázku pokládají.