Limity vyjasňování významu

Byla sestavena tato parafráze centrální praktické otázky: Jaká z variant jednání, které bych mohl nyní realizovat, pokud bych se tak rozhodl, je nejlepší?

Někdo by mohl být s podaným objasněním významu centrální praktické otázky nespokojen a mohl by si stěžovat například na to, že není zřejmý význam pojmu dobrý a tedy je nejasný i význam spojení "nejlepší jednání".

Co je tedy dobro? Pojem dobrého lze zkoušet opisovat jinými slovy. Tím se ale vždy velmi brzy dostaneme do kruhu, protože příslušné pojmy zase musíme vysvětlovat skrze pojem dobrého. Ovšem v jazyce není nic, co by šlo definovat, aniž bychom se vyžadováním dalších definic použitých slov do kruhu nedostali. Navzdory tomu, že pojmy dobrého a špatného nelze dost uspokojivě definovat, naučili jsme se je používat tím, jak jsme se naučili používat jazyk. Toto pojetí významu je blízké chápání pozdního Wittgensteina, pro něhož jsou pojmy určeny způsobem jejich použití v jazyce. Kdo říká, že příslušným pojmům bez definice nerozumí, nebude zřejmě mluvit upřímně. Jinak řečeno, dobro považuji za jeden z pojmů v našem jazyce, které patří vůbec k těm nejzákladnějším, kterému rozumíme intuitivně (v klasickém smyslu v jakém o intuici mluví psychologie) a nikoliv na základě nějaké definice sestavené z jiných pojmů. Skrze základnější pojmy se pak dají konstruovat a definovat pojmy odvozené. Naše výchozí porozumění základnějším pojmům můžeme nicméně podle potřeby dílčím způsobem dále vyjasňovat a otesávat.