Parafráze

Význam centrální praktické otázky můžeme uchopit jasněji, pokud se nám podaří ji dobře parafrázovat, tedy vyjádřit ji jinými slovy. Jedna z prvních formulací, které se nabízejí, je tato:

1) Jaké jednání je nejlepší?

Je však možné, že nejlepším jednáním je nějaký skutek, který zrovna nemohu realizovat. Zkrátka nejsem v situaci, kdy by se ideální čin dal provést. Z toho vysvítá, že centrální praktickou otázkou se neptáme na nejlepší jednání, ale na nejlepší jednání, které je v naší moci. Dospěli jsme tedy k úpravě parafráze:

2) Jaká z variant jednání, které mohu nyní realizovat, je nejlepší?

Proti této formulaci lze však předložit následující námitku: Je docela pravděpodobné, že platí determinismus a že tedy nemáme svobodnou vůli a je do značné míry předurčeno, co budeme dělat. Množina variant jednání by tedy mohla obsahovat jen jednu akci, a to i v situacích, kdy se nám zdá, že daný aktér toho může udělat spoustu. Proces rozhodování a kladení centrální praktické otázky je však smysluplný i v determinismu, je tedy vhodné upravit, jde-li nám o co nejvyšší přesnost, výslednou definici ještě následovně:

3) Jaká z variant jednání, které bych mohl nyní realizovat, pokud bych se tak rozhodl, je nejlepší?