Kariérní kapitál

Následující poznatky jsou založeny především na výzkumu organizace 80,000 Hours pomáhající lidem nalézt takavou kariéru, ve které by jejich práce mohla být co nejprospěšnější.

Pokud člověk není schopen na problému, který identifikoval jako klíčový, pracovat přímo, měl by budovat kariérní kapitál, aby na problému mohl buď začít pracovat v budoucnu nebo aby na něj mohl co nejvíce přispívat finančně.

Na kariérní kapitál je navíc racionální klást zvýšený důraz v důsledku úvah o strategii průniků

A dále, součástí know-how, které organizace 80,000 nabízí, je i zásada, že pokud čelíme zvlášť vysoké nejistotě ohledně budoucnosti a budoucích názorů, je racionální vybírat kariérní pozice s ohledem na flexibilní kariérní kapitál. Právě v situaci vysoké nejistoty se ale zdá se nacházíme. Z toho vyplývá důraz na maximalizaci prostředků pro realizaci čehokoliv, co se v budoucnu ukáže jako nejrozumnější, tedy jinak a nepopuláně řečeno, na maximalizaci osobní moci, nebo slovy 80,000 Hours na maximalizaci kariérního kapitálu. Aktuální podoba mého osobního zkoumání zachyceného na těchto stránkách i zkoumání 80,000 Hours by tedy tímto způsobem mohly konvergovat k závěru ohledně primárního důrazu na budování kariérního kapitálu.

Lidé zde často dělají dvě chyby. Zaprvé se přímo pouštějí ihned do cílové činnosti, i když by bylo rozumnější nejprve k tomu co nejefektivněji vybudovat kariérní kapitál. A za druhé, mnohdy budují příliš úzký kariérní kapitál, který se bude hodit jen v rámci dost omezeného počtu budoucích scénářů. Je třeba pamatovat na to, že kariérní kapitál by měl být flexibilní, tzn. zužitkovatelný v co největším množství potenciálních budoucích pozic a situací. Pokud jde o konkrétní cesty vytváření kariérního kapitálu, je doporučováno nezačínat v neziskovém sektoru, ale v korporátním, konkrétněji například na pozicích jako konzultant, softwarový inženýr či datový analytik.