Pravidla pro úspěch

Pravidla 80,000 Hours pro dosahování (nejen pracovního) úspěchu

Organizace 80,000 Hours se zaměřuje především na výběr kariérních pozic, až sekundárně na optimalizaci výkonu v libovolné pracovní pozici. Je i logické, že větší dosah než rozhodování uvnitř učitého zaměstnání mohou mít samotná rozhodnutí o výběru zaměstnání. Přesto můžeme věnovat pozornost i nejobecnějšímu výčtu zásad, které mají být zaměřeny k dosažení úspěchu v rámci libovolného povolání. Důležité je však to, že jsou zároveň užitečné i z mnoha jiných hledisek a dalece tak přesahují rady věnující se úzce a bezprostředně jen kariéře. Zde je uvádím stručně, příslušný seznam pravidel od 80,000 Hours je daleko podrobnější.

 • Pečuj o dostatek spánku.
 • Pravidelně cvič.
 • Jez kvalitně.
 • Udržuj svá nejbližší přátelství.
 • Pokud si nejsi jistý, zda netrpíš duševní poruchou, prozkoumej to.
 • Pokud trpíš nějakou duševní poruchou, učiň snahu o řešení tohoto problému svou nejvyšší prioritou.
 • Udržuj správné držení těla při sezení.
 • Na konci každého dne zhodnoť svou spokojenost (vhodná je aplikace Moodscope).
 • Na konci každého dne zapiš do deníku tři věci, za které jsi vděčný, a příčiny, proč se staly.
 • Udělej si dotazník VIA Sig Strenghts a každý den použij alespoň jednu ze svých 5 nejsilnějších stránek.
 • Nauč se základy kognitivně-behaviorální terapie (včetně cvičení ABCD).
 • Začni praktikovat mindfulness (vhodné je použití Headspace a kniha od Penmana a Williamse).
 • Pomáhej lidem, každý den udělej alespoň jeden dobrý skutek.
 • Oslavuj úspěchy skrze metodu aktivního konstruktivního odpovídání.
 • Osvoj si růstové nastavení mysli.
 • Přizpůsobuj si svou práci, aby obsahovala více podnětů ke spokojenosti.
 • Zlepšuj své základní sociální schopnosti (vhodná je kniha Succeed Socially).
 • Potkávej se s novými lidmi.
 • Buduj nová přátelství.
 • Vytipuj si seznam svých pěti největších spojenců a buď s nimi v pravidelném kontaktu.
 • Buď součástí komunity.
 • Přestěhuj se do některé z nejvýznamnějších a nejpokrokovějších světových metropolí.
 • Spoř.
 • Vyjednávej o výši svého platu.
 • Používej metodu implementačních intencí.
 • Používej techniky závazku.
 • Vytvoř si systém na zaznamenávání všech drobných úkolů.
 • Na konci každého dne zhodnoť svou produktivitu.
 • Používej týdenní, měsíční a roční hodnocení a plánování.
 • Používej metodu shlukování času.
 • Používej techniku Pomodoro.
 • Vytvářej si systém každodenní rutiny.
 • Blokuj sociální média.
 • Nauč se techniky efektivního učení.
 • Nauč se vytvářet si zvyky.
 • Přistupuj strategicky k maximalizaci pracovního úspěchu.
 • Využívej odborné poznatky o tom, jak zlepšovat svůj úsudek a rozhodování.
 • Nauč se základní schopnosti managementu.
 • Nauč se základní schopnosti prodeje a vyjednávání.
 • Nauč se softwarové technické schopnosti.
 • Staň se expertem v nějaké oblasti související s významnými světovými problémy.
 • Věnuj čas na vyjasnění si vlastních hodnot a cílů.
 • Seznam se se základy morální filozofie (vhodná např. kniha Practical Ethics od Petera Singera)
 • Seznam se se spirituálními tradicemi (zvlášť vhodný může být např. sekulární buddhismus)
 • Kontinuálně prověřuj vlastní přesvědčení.

Jako doplnění tohoto seznamu je navrženo inspirovat se systémem pravidel od Alexe Vermeera. Pro zhodnocení, na rozvíjení čeho se zaměřit, lze využít i analýzu založenou na rozsáhlém souboru dat o uplatnění různých schopností v různých pracovních pozicích.