www.effectivealtruism.org

  

Tento web je výchozí stránkou hnutí efektivního altruismu. 

Najdeme zde definici EA: Používání pečlivé analýzy k zodpovězení otázky, jak můžeme co nejvíce pomoci druhým. 

Čtenář je směrován k tomu, aby se:

To je zároveň hrubá posloupnost prvních kroků, kterými by měl ideálně nový zájemce o EA projít, počínaje těmi jednoduššími. Zbytek obsahu výchozího webu tuto strukturu také zdůrazňuje: Projde-li si čtenář úvodní článek, je hned zde či v dalších navazujících úvodních textech a zdrojích směrován opět na newsletter a  na úvodní kurz. Prvním z pravidelných doporučení newsletteru je zase účast na kurzu. Materiály kurzu si může zájemce projít i sám vlastním tempem, ale preferovanou možností je seznámit se s nimi ve formě semináře.

Dalším navazujícím krokem, opět o stupeň náročnějším a významnějším, je aplikovat poznatky efektivního altruismu na uvažování o vlastní kariéře. Tento krok je prominentně zmíněn už v úvodním článku a ústí do něj i úvodní kurz. Tím je zájemce odkázán ke klíčovéme EA zdroji - k webu organizace 80,000 Hours.