EA fórum

Proč považovat tento web za klíčový?

  1. Hnutí efektivního altruismu jsem identifikoval jako nejlepší místo, skrze které směřovat k co nejvíce racionální činnosti (zastám názor, že racionální je dát přednostní důraz na starost o obecné dobro).
  2. Zastávám názor, že podpora kvalitní diskuse o otázce, co je nejlepší dělat, je optimální strategií, jak dosahovat klíčových cílů.
  3. EA fórum je hlavním webem, na kterém v rámci hnutí efektivního altruismu probíhá diskuse.
  4. Zapojení se do diskuse na EA fóru je velmi dobrým způsobem, jak se dostat do komunikace s typem lidí, které jsem jako ideální identifikoval v rámci úvah o tom, s kým diskutovat.

To pochopitelně neznamená, že by měl na EA fórum začít psát každý a hned. Je možné se na to připravovat nebo na tom pracovat ve skupině spolu s dalšími. 

V rámci snahy přispět k diskusi na EA fóru je také užitečné explicitně uvažovat tom, o čem diskutovat a jak. K samotným těmto otázkám přitom i EA fórum nabízí bohatý výběr podnětů: