Definice skrz morálku či racionalitu

Řekne-li se, že X je nejlepší jednání nebo že mám dělat X, může to mít například následující rozdílné významy.

a) Je morálně správné dělat X.
b) Je racionální (rozumné) dělat X.

Uvedené rozlišení je pro praktickou filozofii zásadní. Tyto významy mohou nakonec obsahově splývat za předpokladu, že je racionální jednat morálně. Zda tento předpoklad platí, je ale pochopitelně otevřenou otázkou. Když někdo pokládá centrální praktickou otázku, může ho primárně zajímat buď morálně správné, nebo racionální jednání, nebo případně nemusí mít na mysli ani jednu z těchto možností. Představme si, že někomu, kdo se ptá na nejlepší jednání, se dostane rozsáhlého výkladu o tom, co je morálně správné. Dejme tomu, že argumentace byla velmi přesvědčivá. Pokud však tazatele primárně zajímala racionalita jednání, pak se jej výklad nemusí vůbec dotknout a on odpová: „Ale proč bych se měl chovat morálně?“ Řešení první otázky ještě neřeší otázku druhou, což ovšem platí i naopak. Je tedy důležité, abychom si vždy byli vědomi, se kterým významem právě pracujeme. Jak to poznáme? Jak jinak než podle toho, o co jde tazateli (případně nám, pokud se ptáme sami) – to je třeba vždy nejprve zjistit.

Je některý z významů zásadnější? Měli bychom s některým z nich pracovat především? Chceme-li si centrální praktickou otázku položit v co nejobecnější formě, nemůžeme si dovolit začít od předpokladu morálky - tento předpoklad musí být taktéž podroben zkoumání. Mohli bychom zdá se říci, že s předpokladem racionality oproti tomu začínat musíme - když totiž přemýšlíme o centrální praktické otázce, chceme na nejlepší odpověď přijít rozumem. Proto by otázka po nejlepším jednání mohla být zároveň totožná s otázkou po (nejvíce) racionálním jednání.

Na druhou stranu, lze přemýšlet i o tom, zda je skutečně nejlepší řešit centrální praktickou otázku výhradně či především skrze racionalitu. I pokud je odpověď pozitivní, její promyšlení a zdůvodnění by mělo být spíše součástí řešení centrální praktické otázky, než předpokladem skrytým již v jejím významu. Spojení otázky s racionalitou bychom tedy měli stejně jako spojení s morálkou nechat zpočátku otevřené.